Dostosowanie interfejsu ArcGIS Desktop


Kurs "Dostosowanie interfejsu ArcGIS Desktop" przeznaczony dla osób nie będących programistami, które chcą dowiedzieć się jak mogą dostosować interfejs aplikacji ArcMap i ArcCatalog do własnych potrzeb. Poprzez zmianę ustawień kontrolek interfejsu i wykorzystanie dostępnych próbek kodów, uczestnicy kursu uczą się dopasowywać interfejs oprogramowania ArcGIS do własnych preferencji i toku pracy. Na kursie poruszone zostaną takie tematy jak zmiany ustawień podstawowych elementów interfejsu, dostosowanie pasków narzędziowych i menu, tworzenie własnych narzędzi i przycisków, a także lokalizowanie i implementowanie istniejących kodów VBA do tworzenia własnej funkcjonalności. Kurs kompatybilny z wersją 9.3 oprogamowania ArcGIS Desktop.
     

Tematyka
Po ukończeniu tego kursu będziesz posiadał niezbędną wiedzę, aby:
• rozpoznawać elementy interfejsu, które można dostosować,
• zmieniać wygląd elementów interfejsu
• Dodawać, usuwać i przemieszczać elementy interfejsu,
• Zapisywać zmiany interfejsu ArcMap i ArcCatalog
• Pracować z próbkami kodów w edytorze VB.

Kurs składa się z pięciu modułów, po ukończeniu każdego ćwiczenia, należy odpowiedzieć na pytania sprawdzające zdobytą wiedzę w danej lekcji.
W przypadku uzyskania minimum 75% wszystkich punktów, otrzymasz Certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez ESRI Polska.
Kurs zalecany jest dla użytkowników oprogramowania ArcGIS, którzy chcą zmienić jego interfejs i dodać własną funkcjonalność, nie ucząc się pisania kodów.

Warunki uczestnictwa
Aby wziąć udział w kursie wymagany jest dostęp do jednego z następujących produktów: ArcView,ArcEditor bądź ArcInfo. Od uczestników oczekiwana jest znajomość obsługi oprogramowania ArcGIS Desktop, w innym przypadku zaleca się udział w kursie Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. Udział w kursie jest bezpłatny.