Wprowadzenie do ArcGIS Desktop 9.3.1

Kurs „Wprowadzenie do ArcGIS Desktop” składa się z 10 modułów. Każda lekcja – moduł zawiera wykład, ćwiczenie praktyczne oraz test sprawdzający wiedzę.
Po zaliczeniu wszystkich lekcji uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu internetowego.
Kurs został opracowany dla wersji 9.3.1 i jest udostępniany w ramach Licencji Master, jego koszt to 195 PLN brutto. Cena obejmuje pakiet startowy, na który składają się dane niezbędne do wykonania ćwiczeń oraz oprogramowanie ArcEditor w wersji demo (o ile użytkownik zaznaczy w formularzu rejestracyjnym, że nie ma dostępu do oprogramowania ArcGIS Desktop) oraz dostęp do zawartości merytorycznej, znajdującej się na stronie serwisu Centrum Kształcenia e-GIS.
Wszelkie pytania dotyczące działania serwisu Centrum Kształcenia e-GIS oraz dostępu i zawartości kursu można kierować do administratora.
Szczegółowy opis zawartości 10 lekcji kursu „Wprowadzenie do ArcGIS Desktop”:

1. Aplikacja ArcCatalog.

 • Przegląd danych,
 • Podłączanie Katalogu,
 • Przegląd danych, tworzenie miniatur,
 • Narzędzie Identyfikuj Obiekty,
 • Metadane,
 • Wyszukiwanie danych,
 • Pliki shape, warstwy tematyczne.

Aplikacja ArcMap.

 • Uruchamianie ArcMap,
 • Otwieranie istniejącej mapy,
 • Narzędzia nawigacji Powiększ/Pomniejsz, Przesuń,
 • Okno Lupy,
 • Okno Przeglądu,
 • Zakładki Przestrzenne,
 • Mierzenie odległości na mapie,
 • Identyfikacja obiektów,
 • Selekcja obiektów na mapie,
 • Wyszukiwanie obiektów,
 • Etykietowanie obiektów na mapie,
 • Relatywne ścieżki i zapisywanie map.

2. Dane tabelaryczne.

 • Przeglądanie tabel w ArcMap (otwarcie tabeli atrybutów warstwy, powiązanie warstw i tabel, przeglądanie wyselekcjonowanych rekordów, anulowanie selekcji, wybór wielu obiektów, powiększanie wybranych obiektów, odwrócenie selekcji, sortowanie, przenoszenie pola),
 • Modyfikacja Tabel w ArcMap (dodanie pól, edycja atrybutów, prezentacja wartości atrybutów na mapie).


3. Projektowanie mapy.

 • Utworzenie kartogramu,
 • Grupowanie warstw,
 • Wyświetlanie warstwy w określonej skali,
 • Klasyfikacja,
 • Sygnatury stopniowane,
 • Sygnatury stopniowane bazujące na zapytaniu definiującym,
 • Hiperłącza,
 • Wyświetlanie informacji na mapie,

4. Kompozycja mapy.

 • Interaktywny GIS,
 • Kompozycja mapy,
 • Szablony i serie map o tym samym wyglądzie,
 • Własny szablon,
 • Raporty,
 • Eksport kompozycji do pliku.

5. Geobaza.

 • Utworzenie nowej geobazy osobistej,
 • Modyfikacja geobazy osobistej,
 • Łączenie tabel,
 • Export danych z geobazy osobistej.

6. Metadane.

 • Przeglądanie metadanych w ArcCatalog,
 • Edycja metadanych,
 • Eksport oraz import metadanych.

7. Odniesienie przestrzenne.

 • Odwzorowanie Mercatora,
 • Odwzorowanie Hammer – Aitoff i Robinson,
 • Odwzorowania stosowane w Stanach Zjednoczonych.

8. Digitalizacja.

 • Digitalizacja i edycja warstwy poligonowej,
 • Digitalizacja warstwy punktowej,
 • Digitalizacja warstwy liniowej,
 • Dociąganie obiektów.

9. Przetwarzanie danych.

 • Wycinanie obiektów z zastosowaniem zapytań przestrzennych,
 • Wpasowanie siatki ulic do granic poligonu,
 • Agregowanie poligonów w oparciu o zasięgi kodów pocztowych,
 • Połączenie kilku warstw poligonowych w jeden plik shape.

10. Analizy przestrzenne.

 • Utworzenie strefy buforowej obiektów punktowych,
 • Analiza bliskości,
 • Wybór lokalizacji,
 • Strefa buforowa obiektów liniowych,
 • Modyfikacja (podział) obiektów poligonowych.
  Kurs dostępny w ramach realizacji zapisów umowy korporacyjnej.