Wprowadzenie do ArcGIS 10.1 for Desktop

Kurs Wprowadzenie do ArcGIS 10.1 for Desktop jest odpowiedni zarówno dla początkujących użytkowników oprogramowania, jak i osób, które zaczynają swoją przygodę z GIS-em, ale i takich, które chcą usystematyzować dotychczas zdobytą wiedzę.

Podczas realizacji kursu, uczestnicy tworzą, modyfikują dane, tworzą mapy, wyświetlają i tworzą metadane, lokalizują obiekty na mapie. Ćwiczenia wykonywane są głównie w środowisku aplikacji ArcMap do wizualizacji danych geograficznych, tworzenia zapytań przestrzennych, wykonywania zadań za pomocą narzędzi geoprzetwarzania, przeprowadzania analiz.

Kurs „Wprowadzenie do ArcGIS 10.1 for Desktop” składa się z 10 modułów. Każda lekcja – moduł zawiera wykład w formie slajdów i krótkich opisów oraz ćwiczenie praktyczne za szczegółowymi instrukcjami i zadaniami do samodzielnego wykonania.
Tematyka kursu

• podstawowe operacje w środowisku aplikacji ArcMap i ArcCatalog m.in. narzędzia nawigacji, wyszukiwanie obiektów, selekcja obiektów, etykietowanie obiektów.
• praca z danymi opisowymi, m.in. przeglądanie informacji dostępnych w tabeli atrybutów, dodawanie nowych pól, edytowanie atrybutów, prezentowanie wartości atrybutów na mapie;
• projektowanie mapy, m.in. grupowanie warstw, klasyfikacji opracowywanie mapy punktowej, tworzenie i wywoływanie hiperłączy;
• opracowywanie map, m.in. tworzenie kompozycji z wykorzystaniem gotowych szablonów, opracowywanie własnych szablonów, dodawanie kompozycji dodatkowych elementów typu wykres, tworzenie wieloarkuszowych opracowań, animacji mapowa;
• operacje na geobazie plikowej, m.in. tworzenie geobazy plikowej, importowanie danych do geobazy, kopiowanie i usuwanie klasy obiektów geobazy, modyfikowanie tabeli atrybutów, łączenie tabel, prezentowanie wyników na mapie;
• posługiwanie się metadanymi, m.in. przeglądanie metadanych w aplikacjach ArcMap i ArcCatalog, tworzenie metadanych, ocena poprawności utworzonych metadanych, tworzenie i wykorzystywanie szablonu metadanych, importowanie i eksportowanie metadanych;
• lokalizowanie obiektów na mapie. Praca z odwzorowaniami kartograficznymi, m.in.wyszukiwanie lokalizacji miasta,wykonywanie pomiarów powirzchni i odległości, badanie wpływu zmiany odwzorowania kartograficznego;
• edycja obiektów i ich atrybutów, m.in. tworzenie klasy obiektów poligonowych, punktowych i liniowych, dodawanie nowych pól w tabeli atrybutów, modyfikowanie geometrii obiektów, narzędzia zaawansowanej edycji, dopasowanie przestrzenne obiektów;
• korzystanie z narzędzi geoprzetwarzania, m.in. stosowanie zapytań przestrzennych i atrybutowych, wycinanie obiektów obiektem innej warstwy; agregowanie obiektów, łączenie klika warstw w jedną, tworzenie warstwy z przecięcia dwóch warstw;
• przeprowadzanie analiz przestrzennych, m.in. ustalanie lokalizacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów, operowanie na wartościach atrybutów, dokonywanie obliczeń, szacowanie wyników.

Po zaliczeniu wszystkich lekcji uczestnik rozwiązuje test sprawdzający zdobytą wiedzę. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów będzie mógł pobrać imienny certyfikat ukończenia kursu.
Kurs został opracowany dla wersji 10 i jest udostępniany w ramach ramach umowy korporacyjnej.