Co nowego w ArcGIS Desktop10?

ArcGIS 10 jest ważną wersją oprogramowania, która wprowadza nowe narzędzia i uproszczone procedury zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i uzyskania lepszych wyników działania systemu GIS. Znaczące ulepszenia interfejsu i ściślejsza integracja aplikacji ArcMap i aplikacji ArcCatalog, oraz tworzenia skryptów języka Python przyspieszają i ułatwiają tworzenie wizualizacji danych, wykonywanie analiz czy produkcję map.
W trakcie tego kursu zapoznasz się z głównymi ulepszeniami wprowadzonymi w wersji ArcGIS 10. Ćwiczenia wykonywane w jego toku dostarczą praktycznego doświadczenia w obsłudze wielu z nowych narzędzi i procedur tworzenia map, edycji, analizowania i dokumentowania danych GIS.
Cele kursu
Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafił:

  • Objaśnić główne zmiany w ArcGIS 10.
  • Uzyskiwać szybki dostęp do danych, map i narzędzi geoprzetwarzania w aplikacji ArcMap za pomocą okien Katalogu i Wyszukiwania.
  • Zastosować nową płynna opartą na szkicowaniu procedurę edycji do tworzenia i edycji geometrii i atrybutów obiektów.
  • Tworzyć atrakcyjne mapy o profesjonalnej jakości, wykorzystując do tego mapy bazowe, warstwy operacyjne oraz nowe style i symbole.
  • Pracować na mapie z danymi czasowymi i danymi 3D.
  • Stosować skrypty języka Python w aplikacji ArcMap do wykonywania powtarzalnych zadań geoprzetwarzania.
  • Produkować szybko serie map wykorzystując arkusze map.
Po zaliczeniu wszystkich lekcji uczestnik rozwiązuje test sprawdzający zdobytą wiedzę, a po uzyskaniu wymaganej liczby punktów będzie mógł pobrać imienny certyfikat ukończenia kursu.
Kurs jest udostępniany w ramach Licencji Master, jego koszt wynosi 95 PLN brutto.
Warunki dostępu i korzystania z treści kursu omówione są w
Regulaminie serwisu i w zakładce Dostęp do kursów.