Podstawy języka Python

Ten kurs jest wprowadzeniem do pracy z językiem skryptowym Python. Podczas uczestnictwa w kursie zapoznasz się ze strukturą i składnią języka z użyciem wielu przykładów GIS, z uwzględnieniem modułu ArcPy, który integruje Python w ArcGIS 10. Język Python umożliwia dostęp do geoprzetwarzania i narzędzi automatyzacji map dostępnych w ArcGIS.

Cele kursu
Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafił:
• określić, gdzie pisać i uruchamiać skrypty Python;
• tworzyć skrypty z poprawną składnią języka Python;
• identyfikować typowe błędy w skryptach;
• tworzyć skrypty Python do uruchomiania narzędzi geoprzetwarzania.
Wymagania programowe:
Aby wykonać ćwiczenia wymagane jest następujące oprogramowanie:
• ArcGIS 10.x for Desktop (ArcView, ArcEditor lub ArcInfo).
Kurs składa się z trzech lekcji. Po realizacji wszystkich lekcji i rozwiązaniu testu sprawdzającego zdobytą wiedzę i uzyskaniu wymaganej liczby punktów będziesz mógł pobrać imienny certyfikat ukończenia kursu.
Kurs dostępny tylko dla instytucji w ramach umowy korporacyjnej.