Podstawy języka Python

Ten kurs jest wprowadzeniem do pracy z językiem skryptowym Python. Podczas uczestnictwa w kursie zapoznasz się ze strukturą i składnią języka z użyciem wielu przykładów GIS, z uwzględnieniem modułu ArcPy, który integruje Python w ArcGIS 10. Język Python umożliwia dostęp do geoprzetwarzania i narzędzi automatyzacji map dostępnych w ArcGIS.

Cele kursu
Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafił:
• określić, gdzie pisać i uruchamiać skrypty Python;
• tworzyć skrypty z poprawną składnią języka Python;
• identyfikować typowe błędy w skryptach;
• tworzyć skrypty Python do uruchomiania narzędzi geoprzetwarzania.
Wymagania programowe:
Aby wykonać ćwiczenia wymagane jest następujące oprogramowanie:
• ArcGIS 10.x for Desktop (ArcView, ArcEditor lub ArcInfo).
Kurs składa się z trzech lekcji. Po realizacji wszystkich lekcji i rozwiązaniu testu sprawdzającego zdobytą wiedzę i uzyskaniu wymaganej liczby punktów będziesz mógł pobrać imienny certyfikat ukończenia kursu.
Kurs został opracowany dla wersji 10.x i jest udostępniany w ramach Licencji Master, jego koszt to 95 PLN brutto.
Wszelkie pytania dotyczące działania serwisu Centrum Kształcenia e-GIS oraz dostępu i zawartości kursu można kierować do administratora.
Warunki dostępu i korzystania z treści kursu omówione są w Regulaminie serwisu i w zakładce Dostęp do kursów.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie!