• Jedną z podstawowych własności Systemu Informacji Geograficznej (GIS) jest przetwarzanie informacji geograficznej, zwane Geoprzetwarzaniem. To metoda, która pozwala tworzyć nową informację przez wykonywanie operacji na istniejących danych. Jakakolwiek zmiana lub ekstrakcja informacji wykonana na danych związana jest z określonym zadaniem geoprzetwarzania. Zagadnienie takie może dotyczyć konwersji danych geograficznych do różnych formatów, bądź mogą to być znacznie bardziej złożone zadania wykonywane w określonym porządku, takie jak na przykład sekwencja składająca się z wycięcia, selekcji, a następnie przecięcia zestawów danych.
  W przypadku bardziej złożonych zadań geoprzetwarzania, takich które wymagają zastosowania wielu narzędzi wykorzystuje się aplikację ModelBuilder. Jest to środowisko graficzne, dające możliwość tworzenia wizualizacji schematu kroków, jakie należy wykonać, aby zrealizować zadanie geoprzetwarzania. Tak zbudowany schemat reprezentuje model, zawierający wzajemne powiązania poszczególnych procesów.

  Kurs "Tworzenie Modeli Geoprzetwarzania" składa się z piętnastu modułów Każdy z nich zawiera część teoretyczną, czyli wykład, część praktyczną - ćwiczenia oraz test sprawdzający wiedzę z zakresu danego tematu.

  Tematyka
  Po ukończeniu tego kursu będziesz posiadał niezbędną wiedzę, aby samodzielnie
  m.in. korzystać z aplikacji ModelBuilder, zmienić ustawienia środowiska, utworzyć własny model, zweryfikować go i ew. naprawić, wydrukować i wyeksportować do pliku graficznego.
  A oto czego możesz się nauczyć, uczestnicząc w tym kursie:
  • Ustawienia środowiska,
  • Ustawienia ogólne,
  • Ustawienia parametrów warstwy informacyjnej,
  • Ustawienia geobazy,
  • Ustawienia przechowywania rastra,
  • Definiowanie ustawień analiz rastrowych,
  • Korzystanie z okna aplikacji Model Builder. Budowanie modelu,
  • Status elementów,
  • Praca ze zmiennymi,
  • Praca z danymi pośrednimi,
  • Praca z elementami modelu,
  • Zmienianie własności diagramu,
  • Nawigowanie w oknie modelu,
  • Weryfikacja modelu,
  • Ustawienia drukowania.

  Po ukończeniu kursu, po zaliczeniu testów sprawdzających (przy osiągnięciu minimum 70% wszystkich punktów), otrzymasz Certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez ESRI Polska.

  Warunki uczestnictwa
  Od uczestników kursu wymagana jest co najmniej podstawowa znajomość oprogramowania ArcGIS Desktop. Kurs jest udostępniany w ramach umowy korporacyjnej.

 • Kurs "Wprowadzenie do ArcToolbox" składa się z pięciu lekcji, stanowi podstawy wiedzy z zakresu obsługi ArcToolbox.
  Po ukończeniu tego kursu będziesz wiedział co to jest ArcToolbox i do czego służy. Dowiesz się jak przeprowadzać operacje na skrzynkach narzędziowych typu dodawanie, usuwanie, wklejanie skrzynek narzędziowych, jak dodać dokumentację, a następnie wyeksportować ją do pliku HTML.
  Uczestnictwo w kursie bezpłatne, w ramach tzw. Dostępu do Serwisu, dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie.