Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Następne)
  Wszystkie

A

:
[teledetekcja] występuje wtedy, gdy wysyłane promieniowanie elektromagnetyczne zostaje całkowicie lub częściowo pochłonięte lub przekształcone w inną formę energii podczas przejścia przez atmosferę.
:
[Internet] akronim Application Developer Framework. Zestaw niestandardowych kontrolek Web i szablonów, które mogą być użyte do budowania aplikacji webowej, które komunikują się z serwerem GIS, zawiera ADF dla .NET i Java.
:
[Internet] komponenty wymagane do uruchomienia aplikacji utworzonej z ADF.
zobacz także ADF
:
[Internet] skrót od Internet Protocol Address. Unikalny numer, np. 10.48.6.8, który identyfikuje każdy komputer w Internecie. Adresy IP są podobne do numerów telefonów i pozwalają przesyłać dane między jednym komputerem a innym za pośrednictwem internetu.
:
[kataster nieruchomości i ewidencja gruntów] określenie lokalizacji miejsca zamieszkania lub pracy osoby, organizacji, zawiera elementy numeryczne i tekstowe (na przykład numer domu, nazwa ulicy, miejscowości) uporządkowane w określonym formacie.
:
[programowanie] akronim Abstract Data Type (Abstrakcyjny Typ Danych). Dla OpenLS, typ danych i struktura informacji o lokalizacji, która jest współdzielona przez dwa lub więcej serwisy. ADT to schemat aplikacji, który jest zakodowany w XML dla serwisów lokalizacji (XLS).
:
[edycja danych] proces gromadzenia zestawu podobnych, zazwyczaj przylegających do siebie poligonów (z przypisanymi do nich atrybutami) w jedną większa jednostkę.
:
[programowanie] akronim Adobe Integrated Runtime. To wieloplatformowe środowisko uruchomieniowe utworzone za pomocą HTML, Ajax, Flash i Flex. Aplikacje AIR są zbudowane na desktopie i mogą się komunikować z serwerem podczas wykonywania aktualizacji, czy rozbudowywania funkcjonalności.
:
[nawigacja] akronim Aeronautical Information Exchange Format. Format XML używany do opisu transakcji danych aeronautycznych utworzonych i utrzymywanych przez EUROCONTROL (Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej).
:
[Internet] akronim Asynchronous JavaScript and XML. Technika programowania umożliwiająca tworzenie szybkich i interaktywnych aplikacji internetowych. AJAX dodaje małe aplikacje do części przeglądarki oprogramowania użytkownika w celu przyspieszenia odczytywania i wyświetlania danych.

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Następne)
  Wszystkie